Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |

Zákony

Zákony, obchodní právo, občanské právo, pracovní právo, trestní právo, daně a účetnictví, adresář firem zdarma, firemní katalog

Volíme do evropského parlamentu

Volíme do evropského parlamentu. Úderem 14. hodiny se v České republice otevřely hlasovací místnosti pro volby do Evropského parlamentu. Lidé mohou zvolit 22 zástupců, kteří budou zemi v následujících...
Více | Diskuze - 0 příspěvků | Rubrika - Zákony

Silniční daň, novela zákona

Silniční daň, novela zákona. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 246/2008 Sb., který novelizuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani siln...
Více | Diskuze - 0 příspěvků | Rubrika - Zákony

Byl schválen zákon o vyvlastnění

Byl schválen zákon o vyvlastnění. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přehlasovala dne 25.4.2006 na své 55. schůzi prezidentské veto a prosadila zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku ...
Více | Diskuze - 0 příspěvků | Rubrika - Zákony

Advokát chtěl podvádět

Advokát chtěl podvádět. Obhájce starosty Letkova u Plzně Václava Řehoře se dostal do pozice, kdy sám bude potřebovat advokáta. Podle státního zástupce zašel za hranici zákona při snaze očistit svého k...
Více | Diskuze - 0 příspěvků | Rubrika - Zákony

Občanský zákoník

Občanský zákoník, Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto...
Více | Diskuze - 0 příspěvků | Rubrika - Zákony

Živnostenský zákon

Živnostenský zákon, Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Tento zákon upravuj...
Více | Diskuze - 0 příspěvků | Rubrika - Zákony

Zákon o soudních exekutorech

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a r...
Více | Diskuze - 0 příspěvků | Rubrika - Zákony

Zákon o konkursu a vyrovnání

Zákon o konkursu a vyrovnání, Účelem tohoto zákona je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku. Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své s...
Více | Diskuze - 0 příspěvků | Rubrika - Zákony

Zákon o omezení plateb v hotovosti

Zákon o omezení plateb v hotovosti. Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby povinny provést platbu bezhotovostně prostřednictvím banky nebo pobočky zahraniční banky, nebo spořitelního a...
Více | Diskuze - 0 příspěvků | Rubrika - Zákony

Zákon o veřejných dražbách

Zákon o veřejných dražbách, Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li zvláštní právní př...
Více | Diskuze - 0 příspěvků | Rubrika - Zákony
Počet položek: 10položek na stránku: 1