Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |

Provozní podmínky

Provozní podmínky nabidka-firem.cz: Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.

Obchodní podmínky:

Poskytovaná služba. Systém nabidka-firem.cz je síť portálů oborově či regionálně zaměřených.
Zvýrazněním firemních údajů se rozumí:
- zviditelnění elektronických a telefonických kontaktů
- ohraničení firemních údajů
- možnost zadání grafické informace (loga, apod.)

Zvýhodněnou pozicí se rozumí:
- zadání firemních informací do systému (pokud tam nejsou)
- zviditelnění elektronických a telefonických kontaktů
- získání předních pozic na partnerských webech
- získání doporučené pozice na partnerských webech
- přístup ke statistikám zobrazení

Ceny, platba, trvání služeb
Cena je určena platným ceníkem a je splatná jednorázově na celé období. Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 7 pracovních dnů od objednání). Zároveň je zaslána faktura, která je splatná do 14 dní. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury mohou být firemní údaje předány třetí straně a to pouze za účelem vynucení platby.

Vedení registrace
Registrovaná firma plně zodpovídá za udržování svých přístupových práv do systému nabidka-firem.cz.. Firma nebo její zástupce je odpovědný za jakékoli zneužití svého účtu třetí osobou. Stejně tak je plně odpovědný za obsah poskytnutých údajů.

Záruky provozovatele
Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah a provozování záznamu firmy či firemních produktů.

Ostatní vztahy a souvislosti
Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí porušovat zájmy třetích osob ani zájmy provozovatele serveru.

Souhlas
Registrací firmy je vyjádřen bezpodmíněčný souhlas s uvedenými podmínkami. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.